Zelfstandigheidstraining

 

Kleine kinderen worden groot en in dit proces zijn we bezig ze steeds zelfstandiger te laten functioneren. Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn er ook veel praktische zaken die aangeleerd kunnen worden. Hiervoor heeft Social Link de zelfstandigheidstraining ontwikkeld voor kinderen van 12 jaar en ouder. Bij voldoende aanmeldingen boven de 16 jaar zal er een aparte 16+ groep worden opgestart.

De zelfstandigheidstraining is verdeeld in 5 blokken van vier lessen zodat alle aspecten goed tot zijn recht kunnen komen. Het thema koken komt uitgebreid aan bod in het eerste blok en zal daarna wekelijks terug komen. Aan het eind van elk blok is er een speciale les buiten de locatie om, dit ter maatschappelijke oriëntatie.

Hoe ziet de training er globaal uit:

Introductie:
In de introductie wordt er stilgestaan bij de motivatie van de kinderen om deel te nemen aan de zelfstandigheidstraining. Ieder kind stelt zijn eigen leerdoelen op die regelmatig worden geëvalueerd.

Blok 1. Koken:
Hierin komt natuurlijk het koken aan bod, het budgetteren, boodschappen doen en de etiquette rondom eten, tafel dekken en dergelijke. Er wordt gewerkt met recepten. Hiervan wordt een eigen kookboek gemaakt.

Blok 2. Persoonlijke verzorging en het huishouden:
In dit blok zal er ruime aandacht worden geschonken aan de persoonlijke verzorging, ADL (algemene dagelijkse levensbehoeften), het verrichten van kleine onderhoudswerkjes (bijvoorbeeld maken van eigen fiets), wassen en strijken, schoonmaken van je eigen leefomgeving.

Blok 3. Studie en werk, vrijetijdsbesteding.
Weekendwerk en vakantiewerk zoeken en vinden kan moeilijk zijn. Waar vind je werk en wat past bij je? Het invullen van vrije tijd kan ook een zoektocht zijn. Wat is er allemaal te doen en hoe kun je hierbij de kosten zo klein mogelijk houden? Studie en werk lopen als een rode draad door dit blok heen.

Blok 4. Financiën:
Voor kinderen is het vaak moeilijk om met geld om te gaan. Het is vaak niet duidelijk waar geld vandaan komt, wat voor kosten er allemaal zijn. Daarom zullen er in dit blok veel verschillende thema's rondom financiën aan bod komen. We beginnen eenvoudig met zak- en kleedgeld, bankzaken, budgetteren en wat kost een huishouding nou zo ongeveer.

Blok 5. Zelfstandig wonen en instanties.
Aansluitend op het thema financiën sluiten we deze cursus af met het blok zelfstandig wonen en instanties. In dit blok komen ook dagplanning en sociale contacten aan de orde. Na dit cursusjaar zullen de kinderen een groter inzicht hebben en veel praktische vaardigheden hebben aangeleerd. Afsluitend aan het cursusjaar zal u als ouders/verzorgers worden uitgenodigd ter evaluatie van de cursus en om te proeven van hun kookkunst.


U kunt zich aanmelden per telefoon of per mail.

Top