Trainingsprogramma voor mensen met een autismespectrum- of aandachtstekortstoornis

Doel

Mensen met een normale intellingentie of mensen die hoogbegaafd zijn met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS, het Syndroom van Asperger, etc.), en mensen die vallen onder het spectrum van aandachtstekortstoornissen (ADHD, ADD, etc.) door middel van een op arbeid gericht trainingsprogramma, gecombineerd met een praktijkplaats, bemiddelaar maken.

Omschrijving

Voor mensen met autisme is de afstand tot de arbeidsmarkt soms zo groot dat zij niet of nauwelijks te bemiddelen zijn zonder vooraf een intensief voortraject te hebben gevolgd. Autisme is een handicap met vele gezichten en het is een handicp die niet meteen zichtbaar is. Het anders-zijn van mensen met autisme gaat vaak schuil achter een gewoon uiterlijk, maar wie samenleeft of samenwerkt met iemand met autisme, merkt al gauw dat autisme fundamenteel ingrijpt in het leven van en met die persoon, hoe subtiel het autisme ook aanwezig is. De andere manier van denken en reageren van mensen met autisme is een handicap in onze samenleving. De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat onze samenleving niet die vaardigheden waardeert die bij mensn met autisme minder ontwikkeld zijn zoals: flexibiliteit, invoelingsvermogen en sociale knowhow. Doordat de stoornis zich in vele gradaties en varianten voordoet, bestaat er niet zoiets als typisch autistisch gedrag. Dit bemoeilijkt de (h)erkenning. Bij mensen met autisme ontbreekt iets, maar dat iets is onzichtbaar. Bovendien proberen mensen met autisme, net als andere mensen met een beperking hun handicap te compenseren Ze ontwijken te moeilijke situaties, vallen terug op aangeleerde scenario's, lossen problemen op door middel van alternatieve strategieën, ontwikkelen trucs om zo normaal mogelijk over te komen, verbergen tekorten achter een spectaculaire feitenkennis of een specifieke vaardigheid. Autisme is een indringende handicap die vaak verhindert dat de persoon functioneert op het niveau van de aanwezige mogelijkheden.

 

 

 

Top