luisteren

Over de Sociale Vaardigheidstraining (voor moeilijk lerenden)

Wat zijn sociale vaardigheden?

Elke dag ontmoeten mensen elkaar, thuis, op het werk, op straat enzovoort. "Sociaal" betekent "omgaan met andere mensen", de manier waarop je je gedraagt als je andere mensen ontmoet, in verschillende situaties. "Vaardigheden" betekent "dingen die je kunt". Met sociale vaardigheden bedoelen we dus "manieren om zo met anderen om te gaan dat het contact voor jezelf en voor anderen zo prettig mogelijk verloopt". Voorbeelden van belangrijke sociale vaardigheden zijn:

  • kennismaken
  • luisteren naar de ander
  • een praatje kunnen beginnen
  • iets vragen of bepraten
  • nee zeggen
  • kritiek krijgen en kritiek geven
  • omgaan met gevoelens

Voor dit rijtje kun je allerlei handige en allerlei onhandige manieren bedenken. Handige manieren noemen we sociale vaardigheden. Als je op een handige manier met anderen kunt omgaan, heeft dat veel voordelen: het helpt je in het contact maken met anderen.

Waarom een sociale vaardigheidstraining?

  • het helpt je prettig met anderen om te gaan
  • het helpt je bij ruzie of meningsverschillen een zo goed mogelijke oplossing te vinden
  • het helpt je voor jezelf op te komen, nee te zeggen als dat nodig is

Zo zijn er een heleboel voorbeelden te noemen. De één kan dit goed en de ander kan weer iets anders. Maar als iets moeilijker gaat, kun je proberen het te leren. En dat is de bedoeling van de sova-training: beter leren om gaan met sociale vaardigheden.

 

Wil je meer informatie neem dan contact met ons op.

 

Top