Werkwijze

De cliënt bepaalt welke stappen in een traject gezet worden. Dat wat je van jezelf niet accepteert zit vaak in de weg, ( een ziekte, een handicap een kwetsbaarheid) het hindert je en dat kun je maar moeilijk accepteren. Wij gaan er vanuit dat mensen meer zijn dan alleen hun ziekte of handicap. We sluiten aan bij de kwaliteit van mensen. Wij kijken naar op welke manier mensen hun lastige levenspad overleven, welke creatieve oplossingen wenden ze aan.

De beperking die mensen hebben geeft hen soms een gevoel van onmacht. Door hun kwaliteiten te belichten brengen we mensen meer in contact met hun gevoel van eigen kracht en zelfregie. Wat drijft mensen? Wat houdt hen staande? Op welke manier komen mensen tot hun recht? Dat zijn de drie vragen die ons bezig houden.

Door mensen een bezigheid te geven, experimenteerruimte te ontwikkelen, geef je mensen de gelegenheid om ervaringsgewijs te bemerken wat hen raakt, wat hen beweegt, wat hen inspireert of irriteert. Bij ons staan niet de kaders centraal, maar het zoeken naar creatieve oplossingen om uiteindelijk te komen tot participatie en actief burgerschap.

We proberen mensen te verleiden in beweging te komen. Als men eenmaal in beweging is krijgt men een beter contact met zichzelf en de buitenwereld.

 

Top