Sociale participatie

Mensen met psycho-sociale of psychiatrische problemen vinden het vaak moeilijk om aansluiting te vinden bij anderen. Meer sociale contacten en meer dagelijkse bezigheden staan vaak boven aan hun wensenlijstje maar het ontbreekt hen aan mogelijkheden daar iets aan te doen. Bezig zijn en een goed netwerk helpen de cliënt namelijk om geestelijke en/of lichamelijke problemen beter de baas te zijn. Social Link bereikt met sociale participatie indrukwekkende resultaten. Bij 40% van de cliënten breidde het sociale netwerk met 1 à 2 personen uit. Tweederde onderhield vaker contact en 25% voelde zich minder eenzaam. Maar liefst 75% vond echt dat er in hun leven iets positiefs gebeurd was.

We leggen de nadruk op het belang en het nut van sociale participatie. Hierbij is het ook mogelijk om trajectbegeledeiding in te zetten en om specifieke cursussen te volgen (zie het aanbod onder trainingen en cursussen). De trajectbegeleider adviseert, ondersteunt en begeleidt u bij het halen van uw persoonlijke doelen.

Elementen die opgenomen kunnen worden:

  • Ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden
  • Leren nieuwe sociale contacten te maken en te onderhouden
  • Leren bezigheden buitenshuis te ondernemen

Top