vuisten

Ontwikkeling maatschappelijke projecten

Wij geloven dat ieder mens het recht heeft om weer mee te kunnen doen en er bij te horen. Ieder mens kan iets! Daarom willen we een bijdrage leveren aan het empowerment van mensen die fungeren in de marge van de samenleving.

Er is een grote groep die dreigt over te blijven, die niet mee kan doen in deze maatschappij. Zij hebben vaak al jarenlang een uitkering, hebben dikwijls vele problemen waaronder schulden, verslaving, detentie, of psychische en/of een verstandelijke beperking. Soms speelt  gebrek aan scholing en werkervaring een rol. De stap om zaken op te pakken om weer van betekenis te kunnen zijn in de samenleving is dan vaak te groot.

Voor deze doelgroep ontwikkeld Social Link maatschappelijke projecten. Dit doet zij op eigen initiatief, maar ook in opdracht van gemeenten, UWV, bedrijven, instellingen en Sociale Werkvoorzieningen. Hierbij staat een bedrijfsmatige aanpak voorop. Deze projecten vormen geen bedreiging voor reguliere werkgelegenheid, en streven naar economische zelfstandigheid.

Het doel van deze projecten is om een beschermde en veilige omgeving te ontwikkelen waar men programma krijgt aangeboden waarin onderwijs, dagritme en werkervaring centraal staan (leerwerk trajecten). Soms in combinatie met intensieve individuele begeleiding. Hierdoor worden de belemmeringen om weer volop te participeren in de samenleving, weggenomen.

Voor onze projecten gaan we in eerste instantie op zoek naar draagvlak en we werken altijd vraaggericht.

Projectontwikkeling is voor ons werken aan project en organisatieontwikkeling, het aanvragen van subsidie, werken aan de procesbegeleiding en implementatie.

Social Link is ook inzetbaar voor interim projectleiding van reeds bestaande projecten in wijken en buurten.

Hieronder vindt u enkele projecten:

Projecten in ontwikkeling:

  • Ontwikkeling poolmanagement
  • Ontwikkeling leerwerktraject i.s.m. Bibliotheek De Kempen
  • Ontwikkeling Family Practice

 

 

 

Top