Nieuws

Nieuws
Maart 2012:

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Eindelijk is er een meetinstrument waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Het concept van deze zogenoemde Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is inmiddels gereed en in deze 'meetlat', die is ontwikkeld door TNO, wordt op dit moment getest bij een aantal bedrijven. Dat de sociale bijdrage gemeten kan worden, is heel belangrijk. Veel bedrijven praten erover, soms uit pr- en marketingoverwegingen, vaak uit echte betrokkenheid (MVO). Doordat overheden steeds vaker social return toepassen in hun inkoop- aanbestedingsbeleid, is het belangrijk dat bedrijven kunnen laten zien in welke mate zij socialer ondernemen.

Een uniforme manier om alle bedrijven te vergelijken en kijken wie er echt werk van maakt, was er tot nu toe nog niet. De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het eerste en enige objectieve meetinstrument die de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt.

Een belangrijke eigenschap van de ladder is de ketenstimulering. Bedrijven met een erkenning en (toekomstige) opdrachtgevers gaan meer inkopen bij bedrijven die ook een erkenning hebben. Andere bedrijven zullen aansluiten om geen achterstand op te lopen. Op deze manier zal de Prestatieladder uiteindelijk leiden tot:

  • meer duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • meer bedrijven die socialer ondernemen;
  • erkenning en grotere zichtbaarheid van deze bedrijven;
  • hulpmiddel voor overheden bij het sociaal aanbesteden (social return bij inkoop).

 

Top