Door en Voor methode

Steeds meer gemeenten gebruiken de kracht van hun burgers. Door het gebruik van deze kracht verbeteren zij hun eigen dienstverlening, participeren er meer mensen en verbetert de reintegratie van meer klanten. Dit sluit aan bij de trend waarin burgers meer verantwoordlijkheid krijgen voor hun eigen leef- en woonomstandigheden. De 'Door en Voor methodiek' ligt aan de basis van burgerparticipatie. 'Voor' staat voor de doelgroep die ondersteuning nodig heeft.'Door' staat voor de burger die deze ondersteuning biedt. 

De methodiek zorgt voor een duidelijke win-win situatie. De doelgroep ontvangt een verbeterde dienstverlening en hulp vanuit de directe omgeving, terwijl de burger de mogelijkheden krijgt aangereikt om te participeren in de samenleving.

 

Wat levert het op?

Gemeenten geven succesvol invulling aan de WMO en de WWB. Zij verbeteren hun dienstverlening aan de doelgroep die het nodig heeft en stimuleren tegelijkertijd burgerparticipatie. Voorbeelden die met de 'Door en Voor methodiek' zijn opgezet:

  • Buddyprojecten
  • Bijeenkomsten Zip je Dip
  • Servicecentrum
  • Empowermentscursus Herstellen doe je Zelf

Top