Individual Placement & Support

Werken met individuele mogelijkheden

Nogal wat klanten van sociale diensten blijken te kampen met psychiatrische of psychosociale klachten. Deze klachten zijn lang niet altijd te herleiden, maar vormen wel een bedreiging voor arbeidsre-integratrie. Ook klanten die het thuis 'niet op orde' hebben stagneren bij hun arbeidsmarktparticipatie. Daarbij gaat het om mensen die al meer dan eens zonder resultaat een re-integratietraject hebben gevolgd.

Juist voor deze groep mensen voert Social Link de interventieaanpak Individual Placment & Support (IPS) uit. Het IPS-model is grondig getest op effectiviteit. Met de IPS-methode komen in twee jaar enkele tientallen procenten meer mensen aan regulier werk dan met gebruikelijke vormen van arbeidsre-integratie.

 

Voor meer informatie download de folder: IPS methode  (individual placement & support).

 

 

Top