Werk

Het is vaak moeilijk om terug te keren in het arbeidsproces. Bij Sociallink helpen we iemand om weer aan het werk te gaan. We zorgen ervoor dat dit soepeler verloopt door trajectbegeleiding in te zetten. U krijgt tijdens dit proces individuele ondersteuning en begeleiding bij het structureren van uw ontwikkelingen. Dit verlaagt de drempel om de stap naar werk te nemen en u wordt gestimuleerd om door te zetten. Uw trajectbegeleider ondersteunt en motiveert u tot dat het doel bereikt is.

Elementen die opgenomen kunnen worden:

  • Arbeidsritme opbouwenwerk
  • Arbeidsgewenning
  • Zelfonderzoek; wat past bij mij
  • Inzicht in eigen cpaciteiten en vaardigheden
  • Ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden op de werkvloer
  • Scholing om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten
  • Effectief solliciteren

 

Interessante links

Wajong

UWV

Top