Vroegtijdig schooluitval

Te veel jongeren krijgen problemen tijdens hun opleiding. Ze stoppen te vroeg en blijven dan zitten zonder startkwalificatie. Terwijl juist die startkwalificatie hun posititie zou versterken.


Social Link zet mentoren in die actief ondersteunen bij de preventie en aanpak van vroegtijdige schooluitval.