Re-integratieplus trajecten

We bieden coaching in veel verschillende varianten. Geen standaard product meer, maar een product op maat. Dus zoveel mogelijk toegesneden per individu. Voor bijvoorbeeld oudere langdurig werklozen met schulden- en/of verwaar-lozingsproblematiek. En jongeren met psychiatrische problematiek, een licht verstandelijke handicap of agressieproblematiek. Kern van de aanpak: een ervaren coach, een op de persoon toegesneden aanpak en zo nodig andere instanties erbij betrekken. Op het gebied van arbeidsactivering en jobhunting werkt Social Link samen met diverse regionale bedrijven en partners.

Middels diverse innovatieve projecten worden de deelnemers in staat gesteld hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten om zo op verantwoorde wijze zonder omwegen en op duurzame manier deel te nemen aan (betaalde) arbeid. Of het nu gaat over werkplek oriëntatie, werkritme opdoen, vaardigheden aanleren of puur jobhunting. Wij passen hier met succes, individueel maatwerk toe.

 

 

 

 

Top