Omslag

Omslag is een aanpak gericht op de moeilijkste doelgroep met meervoudige problematiek. Een combinatie van hulpverlening, activering en re-integratie. We zorgen ervoor dat mensen weer controle over hun huidige situatie en over hun toekomst krijgen.

Op proactieve manier dichten we de kloof richting prettig leven en/of het op een goede manier deelnemen aan opleiding of werk. De basis doelstelling is het verplaatsen van de focus van belemmering naar perspectief en het op actieve en positieve manier weer regie leren nemen over het eigen leven.

We nemen hierbij graag de rol van casemanager waarbij we partijen bij elkaar brengen om een zo optimaal mogelijke dienst- en hulpverlening te realiseren. Ons specialisme ligt bij de moeilijkere doelgroepen waar sprake is van meervoudige problematiek.