brug

Welkom bij Social Link - begeleiding die bij jou past!

Wat doen wij?

Sociallink is een zorg- en reïntegratiebureau voor mensen met een autisme spectrum stoornis en/of (ernstige) psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Onder meer depressies, angststoornissen, verwerkingsproblemen, traumatische ervaringen, persoonlijkheidsstoornissen, … zijn problematieken die door ons begeleid worden. We begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen. Sociallink helpt mensen op weg. De medewerkers van Social Link zijn deskundige professionals die elke dag weer gericht zijn op het ondersteunen van bijzondere mensen. We werken altijd volgens de laatste inzichten en laten geen mogelijkheid onbenut om tot nieuwe inzichten te komen.

Sociallink is een bureau waar veel kennis en ervaring aanwezig is. Social Link onderscheidt zich doordat wij ons niet alleen richten op werk, maar ook oog hebben voor de thuissituatie. Immers als het thuis goed gaat, gaat het op het werk ook een stuk beter! Wij werken voor mensen die hun leven weer willen oppakken, voor mensen met talenten maar die ook anders en bijzonder zijn. Wij coachen mensen naar een leven dat meer te bieden heeft, of leiden ze op en we begeleiden mensen naar werk en een meer zelfstandig leven. Onze begeleiding is altijd individueel gericht, met respect voor de keuzes die u als cliënt maakt. Wij helpen waar wij kunnen. Dat doen we o.a. door het matchen van vraag en aanbod, het ontwikkelen en begeleiden van u als cliënt en zonodig het geven van advies aan gemeenten, UWV's, sociale diensten en zorginstellingen. Wij voelen ons werk als een grote verantwoordelijkheid naar de mensen waarvoor wij het doen.

 

Social Link wil het beste uit mensen halen!

Sociallink gaat uit van de kracht van mensen. Talenten krijgen vorm vanuit die eigen kracht. Vandaar maatwerktrajecten die niet van tevoren vastliggen maar die we gezamenlijk invullen. Social Link wijst mensen de weg naar werk en een waardevol leven.

Sociallink bouwt bruggen tussen onze cliënten en hun netwerk, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We sporen het talent op bij burgers die sociaal kwetsbaar zijn en we bieden eigentijdse oplossingen. Tevens zoeken we naar samenwerkingsverbanden van maatschappelijke organisaties en zo nodig zoeken we naar geldstromen voor projecten op het terrein van wonen en maatschappelijke participatie. 

Sociallink werkt samen met verschillende organisaties; bijvoorbeeld op het gebied van dagbesteding en schuldhulpverlening.

Sociallink spreekt de taal van zowel bestuurders, professionals als onze cliënten.

 

Heb je nog vragen waarop de site geen antwoord biedt?

Neem dan contact met ons op. Graag verduidelijken we dit in een persoonlijk gesprek.

Top